“Helix Software ...mert nemcsak a nagyvállalatoknak kell a profi segítség!”

Általános Szerződési Feltételek

Utolsó módosítás dátuma: 2014. ferbuár 17.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a Rose Software Kft. által fejlesztett, illetve értékesített üzleti informatikai rendszerekre vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos jogviszonyokban a Rose Software Kft. és Ügyfelei jogait és kötelezettségeit. 

A Rose Software Kft. fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról a Rose Software Kft. rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat hivatalos weboldalán. 

A Megrendelő/Felhasználó viseli annak kockázatát, hogy a választott "Helix Software" dobozos ügyviteli szoftver(ek) jelen szerződésben nem rögzített elvárásainak és szükségleteinek megfelel(nek)-e. 

A Rose Software Kft. a szoftver(ek) nem megfelelő felhasználásából eredő károkért felelősséget nem vállal, és szintén nem felel az esetlegesen elmaradt haszonért.

 

I. A szerződés létrejötte

A "Helix Software" dobozos ügyviteli szoftvereket a weboldalon közzétett elektronikus megrendelőlap szabályos és valóságnak megfelelő adatokkal történő kitöltésével, annak elektronikus, vagy postai úton történő megküldésével rendelheti meg. 

Az aláírt és bélyegzővel ellátott megrendelőlap alapján a Rose Software Kft. kiállítja a számlát, amit ezután a Megrendelő részére postán és emailben is elküld. 

A szoftver ellenértékének kifizetése vagy a számla kiegyenlítéséről szóló banki igazolás megküldése után a Megrendelő megkapja a szoftver aktiválásához szükséges kódot. Aktiválás után azonnal használhatja a programot. 

A Megrendelő a számla kiegyenlítésével a jelen szerződési feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.


II. A szerződés létrejöttével járó díjak és kötelezettségek

A megrendelt szoftverért, illetve szolgáltatásért a Rose Software Kft. a weboldalán közzétett díjakat számlázza ki. A Rose Software Kft. a számlát a megrendelőlap visszaküldését követően állítja ki, elektronikus és postai úton is továbbítja a Megrendelő részére. A Megrendelő köteles a számla teljesítését a Rose Software Kft. felé igazolni. A szoftver élesítése csak a számla teljesítésének igazolását követően történik meg. 

A Rose Software Kft. vállalja a szerződésben szereplő szoftver élesítését, használatának biztosítását.


III. Szerződéstől való elállás

A már megrendelt szoftvert, illetve szolgáltatást a megrendelés beérkezését követő 24 órán belül a Megrendelő írásban és elektronikus úton is továbbított lemondó nyilatkozattal további jogi következmények nélkül lemondhatja. 

A lemondási határidő elteltét követően a lemondásra 50% kötbér megfizetése mellett van lehetőség.


IV. Fizetési feltételek

A szoftver licensz díjának fizetési módjai

A kiválasztott szoftver licensz díjának fizetése során a Megrendelő a következő pénzügyi konstrukciók közül választhat.


a) Egyösszegben történő fizetés

A kiválasztott szoftver licensz díjának egyösszegben történő kifizetése esetén a Megrendelő az "Első lépések csomag" keretében 3 hónap ingyenes terméktámogatást kap ajándékba. Más fizetési mód választása esetén az "Első lépések csomag" nem vehető igénybe. A szolgáltatás pontos és aktuális tartalma a Gyakran Ismételt Kérdések között van feltüntetve. Az "Első lépések csomag" tartalmának módosításához való jogát a Rose Software Kft. fenntartja, azt bármikor módosíthatja.


b) Részletfizetés

Részletfizetésre abban az esetben van lehetőség, ha a kiválasztott szoftver nettó licensz díja meghaladja a 30 000 forintos vételárat. 

Support szolgáltatásokra nem lehet részletfizetést igénybe venni. 

Vásárlás során az alábbi részletfizetési konstrukciók választhatók:

  • 2 hónapos futamidő: ebben az esetben használatba vételkor kell megfizetni a szoftver licensz díjának első felét, a fennmaradó részlet a következő hónapban esedékes. Ekkor nem számítunk fel kamatot.
  • 3 hónapos futamidő: a kiválasztott szoftver licensz díját a kamatokkal együtt három egyenlő részletben, három egymást követő hónapban kell törleszteni. A futamidő kezdő hónapja a szoftver első használatba vételének hónapja. Ebben az esetben a felszámított kamat megegyezik a banki alapkamattal.

Részletfizetés esetén a kiválasztott szoftver csak a futamidő lejárta után kerül teljes körűen élesítésre, amennyiben a futamidő lejárta után a Megrendelőnek nincs fennálló tartozása. A futamidő alatt a szoftver csak korlátozottan kerül élesítésre.

 


d) Bérlés

Bérleti konstrukcióban a licensz díj havi nettó 8%-áért lehet bérelni a szoftvert, mely összeg a support szolgáltatások díját nem tartalmazza, azokat külön kell megvásárolni. A support szolgáltatások nem képezik a bérleti szerződés részét. 

Bérlés esetén a minimális választható futamidő 2 év. A számlázás negyedévre előre történik. 

Amennyiben a bérlő a bérleti szerződést a futamidő alatt felmondja, a futamidőből fennmaradó időre vonatkozó összeget egyösszegben meg kell fizetnie. 

Bérlés esetén a kiválasztott szoftver csak korlátozottan kerül élesítésre. A Rose Software Kft. fenntartja a jogot, hogy a szoftvert részben, vagy teljes egészében korlátozza, amennyiben Megrendelő nem fizette be az esedékes bérleti díjakat. A szoftver bérleti díjak a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendőek.


Support szolgáltatások

a) Helpdesk szolgáltatás

A support szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítésére ügyfeleink részére kedvezményes helpdesk csomagokat dolgoztunk ki, mellyel kedvezményesen tudják igénybe venni szolgáltatásainkat. Helpdesk csomag vásárlása nem kötelező. Felhasználása perc alapon történik. 

Helpdesk csomagok díja:

  • 5 kredites Helpdesk csomag (50 perc): 15 000 Ft + ÁFA
  • 10 kredites Helpdesk csomag (100 perc): 20 000 Ft + ÁFA
  • 15 kredites Helpdesk csomag (150 perc): 30 000 Ft + ÁFA
  • 20 kredites Helpdesk csomag (200 perc): 40 000 Ft + ÁFA

A Felhasználó a megvásárolt Helpdesk csomag jogosultságának fennállása alatt (1 év) telefonos vagy írásbeli segítségnyújtást kérhet.
A helpdesk csomag érvényességi ideje egy év. Az egy év letelte után a megmaradt kreditek már nem használhatók fel.

A csomag keretén belül nyújtott segítség a "Helix Software" dobozos ügyviteli szoftverek telepítési, program-beállítási és kezelési tanácsadására vonatkozik. A szolgáltatás a szoftver felhasználására vonatkozó egyszerű kérdések megválaszolására és rövid kezelői segítségnyújtásra terjed ki. 

A helpdesk szolgálatot a Rose Software Kft. az interneten közzétett munkaidőben biztosítja. Kérésre a Rose Software Kft. biztosítja a programra vonatkozó APEH által kért igazolásokat. 

Amennyiben a Felhasználó telefonon történő segítségnyújtást igényel, a hardvernek, amelyre a programot telepítették a Felhasználó közvetlen közelében kell lennie és rendelkezésre kell állnia, valamint a Felhasználónak gondoskodnia kell a távoli elérés biztosításáról, ha ez szükséges. A Felhasználónak együtt kell működnie a Rose Software Kft. tanácsadójával. 

Hibajelentést a support@helix-software.com címre küldhet a Felhasználó. Hibabejelentés esetén a levél tartalmazza a hiba előfordulása alkalmával használt operációs rendszert, annak verziószámát, esetleges frissítéseinek adatait, a hiba előidézésének idejét, az addig tett lépéseket. Amennyiben a szoftver hibakódot is kiírt, az is szerepeljen a levélben. 

A Rose Software Kft. vállalja, hogy a hibabejelentésekkel kapcsolatosan a hiba megoldását a bejelentés idejétől vagy az azt követő első munkanap 8:00 órától számítva 48 órán belül megkezdi.

 


b) Jogszabálykövetés

Az általános vagy a gazdálkodó szervezetek nagy tömegét érintő adózási, társadalombiztosítási és számviteli kötelezettségeket megállapító jogszabályokban bekövetkezett változásokat figyelemmel kísérjük, és a programba beépítjük, de nem vállalunk felelősséget a hatályos joganyag teljes körű és teljes pontosságú megfigyeléséért. 

A jogszabálykövetést az ún. Verziófrissítés szolgáltatással tudjuk biztosítani, ami a program aktuális verzióra történő frissítését jelenti. A verziófrissítés vásárlása nem kötelező. 

Díja a program nettó licensz díjának 18%-a + a support munkavégzés díja. 

A verziófrissítés és a Helpdesk csomagok vásárlása nem kötelező. Amennyiben a 3 hónap, vagy a telefonos segítségnyújtás letelte után Helpdesk csomaggal nem rendelkezik a Felhasználó, az igénybe vett support szolgáltatások a Rose Software Kft. a mindenkor aktuális óradíjjal számlázza ki.


c) Frissítés

A frissítés során a programot lecseréljük az aktuális, új verzióra, amelyben elérhetőek azok a módosítások, amelyeket törvényi változások miatt készítettünk, emellett kiegészülhet a szoftver új fejlesztésekkel, funkciókkal is. Az eredetileg megvásárolt funkcionalitáson túlmutató új funkciók és fejlesztések azonban az Ön programjában inaktívak lesznek, hiszen Ön azokat nem vásárolta meg. Az új funkciók listaáron plusz funkcióként lesznek elérhetőek, illetve megvásárolhatóak.


V. Adatkezelés, adatbiztonság

A Rose Software Kft. a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára – a külön jogszabályban meghatározott kivételekkel – nem teszi lehetővé, illetve azokat nem hozza nyilvánosságra.


VI. Általános Szerződési Feltételek közlése és hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2011. július 1-től visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. A jelen szerződési feltételekben nem, vagy részletesen nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó rendeletei irányadóak.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Elakadt a szoftver használata közben, vagy kérdése van?

Email: support@helix-software.com
Telefonszám: +36 (70) 416-0506

További információ »

  

  

Gyakran ismételt kérdések

Kérdése van? Itt megtalálja!
Gyakran ismételt kérdések

Információk ügyviteli szoftvereinkről

További információkra van szüksége? Vegye fel velünk a kapcsolatot: hívjon minket a +36 (70) 416-0506-os telefonszámon vagy írjon nekünk üzenetet!